Alf Thiel Metelius – tittar på framtida intäktsmöjligheter för Tele2

Alf Thiel Metelius – tittar på framtida intäktsmöjligheter för Tele2

Hur och inom vilka områden skulle Tele2 kunna göra affärer i framtiden? Vad kommer vara viktigt inom telekom i framtiden? Sen hösten 2015 har Alf arbetat som Head of New Growth – New Business på Tele2 Group.

Vad gör man när man är Head of New Growth?

Vi tittar på vad Tele2 kan tjäna pengar på i framtiden. Vi har delat upp det mellan mig och min kollega Joacim Rask som fokuserar på tillväxtmöjligheter nära vår kärnverksamhet. Jag fokuserar på helt nya innovationsprojekt, nya partners, nya sätt att göra affärer. Några områden jag fokuserar på nu är att kunna utveckla tjänster på toppen av data och tjänster vi redan har.

Ett annat exempel är Translator, projektet vi gjorde tillsammans med Microsoft. Microsoft byggde en tjänst som översätter talspråk till vanligt talspråk, i realtid. Vi på Tele2 kunde bygga in tjänsten i vår växel som gör att det kan fungera direkt via ett vanligt telefonsamtal utan att behöva blanda in olika appar eller andra tilläggstjänster. Med tanke på tolkbristen idag kan det här vara ett suveränt verktyg för att få nyanlända flyktingar att göra sig förstådda och tvärtom.

Vad är viktigast i ditt jobb?

Eftersom vi är så få är det viktigt att vi fokuserar några få projekt i taget och tar dessa till ”Proof of Concept”, det vill säga, veta att det verkligen kommer att fungera. Sen måste vi se till att arbeta mycket nära både stora och små aktörer som driver innovation och teknikutveckling, det som vi inte är bäst på.

Hur blir man Head of New Growth?

Jag är civilekonom i grunden men har alltid jobbat med teknikbolag och affärsutveckling. Exempelvis för länge sedan arbetade jag på ett start-up bolag som arbetade med en webb video plattform. Då hade vi problem att bara förklara vitsen med att titta på video på internet istället för på tv. Ingen förstod varför man ska titta på webben när man har tv. Sen kom Youtube och allt förändrades.

Det är en av mitt jobbs största utmaningar, att förklara varför vi behöver titta på en viss teknik, partner eller affärsmöjlighet eftersom många låser sig vid hur det ser ut just nu.

Hur hittar du nya idéer egentligen?

Vi försöker vara systematiska, använda våra tillgångar och förmågor som vi redan har. Vi har ju hur mycket som helst i våra kundrelationer, data, teknik, kompetens etcetera. Hur kan vi knyta ihop allt? Nytta och behov? Idégenereringen är inga problem utan snarare att begränsa oss. Våga välja bort. Vi kan inte göra allt.

Vi ska inte bli en idélåda, det finns gott om idéer. Idéerna är bara en liten del av att faktiskt skapa värde. Genomförandet och att våga ta risken i form av pengar och tid, att testa om det är möjligt är egentligen det som skapar värde.

Vad kommer vara det nya inom telekom?

Artificiell intelligence (AI) kommer att leda till en värld där appar får mindre betydelse. Se till exempel Google Now, Cortana, Siri, Echo etcetera. Dessa AI-baserade system kryper bara idag, men kommer både gå och springa inom kort. Information som du idag söker via en app, eller flera appar kommer till exempel Cortana göra åt dig på nolltid. Vi kommer att interagera med våra enheter på ett mer naturligt sätt – och mycket av informationen kommer vara likt chatflöden som är interaktiva och dynamiska, det vill säga kombinera information från många olika källor i realtid.

Uppkoppling är a och o, som inom Internet of Things (IoT), och hur branschen jobbar ner fördröjningen som finns mellan att man trycker på knappen och att det händer (latency). Det är helt avgörande för till exempel självkörande bilar. Vad blir operatörens roll i detta? Tele2 i sig har ju ingen historia av research och development utan vår möjlighet är istället att samarbeta med andra, vara effektiva och agila, och vara entreprenören på de nya teknologier som kommer.

Men framförallt, eftersom allt förändras allt snabbare, blir det allt viktigare att förhålla sig till hur saker kommer att vara framöver och inte bara hur de är nu. Se till att skapa en organisation som hela tiden kan anpassa sig och ta till sig ny teknik och innovationer.