Stefan Backman – jurist som brinner för kundernas integritet

Stefan Backman är chefsjurist på Tele2. Tillsammans med kollegorna stöttar han hela organisationen med juridisk hjälp. De säkerställer att Tele2 agerar i linje med lagar och förordningar men är också med och påverkar utvecklingen, exempelvis i frågor som påverkar kundernas personliga integritet.