Fredrika Bennison är Marketing Manager på IoT

IoT är ett område som växer och växer för varje dag. Vill man hänga med som företag måste man ge sig in där. Fredrika Bennison och hennes kollegor på Tele2 IoT visar vägen. Vad är IoT? Det står för Internet of Things. Det handlar om maskiner, devices och system som pratar med varandra …