Fredrika Bennison är Marketing Manager på IoT

IoT är ett område som växer och växer för varje dag. Vill man hänga med som företag måste man ge sig in där. Fredrika Bennison och hennes kollegor på Tele2 IoT visar vägen. Vad är IoT? Det står för Internet of Things. Det handlar om maskiner, devices och system som pratar med varandra …

Alf Thiel Metelius – tittar på framtida intäktsmöjligheter för Tele2

Hur och inom vilka områden skulle Tele2 kunna göra affärer i framtiden? Vad kommer vara viktigt inom telekom i framtiden? Sen hösten 2015 har Alf arbetat som Head of New Growth – New Business på Tele2 Group. Vad gör man när man är Head of New Growth? Vi tittar på vad Tele2 kan tjäna …

Ingrid Wistrand – Managing Director IoT

Ingrid Wistrand arbetar som Managing Director för affärsområdet Internet of Things (IoT) i ett delat ledarskap med Rami Avidan. ”Vi har ofta olika angreppssätt, men hamnar för det mesta i samma slutsats. Tillsammans blir vi klokare, starkare och mer flexibla”, säger Ingrid.

Lars Torstensson – ”New Growth and Strategy”

För nio år sedan lämnade Lars Torstensson finansbranschen för att jobba som chef för Investor Relations på Tele2. Sedan dess har han rört sig uppåt i organisationen, i oktober blev han ansvarig för ”New Growth and Strategy”.

Ola Myrling – jobbar med maskiner som pratar med varandra

Ola Olsson Myrling har jobbat inom telekombranschen sedan 2000 och kom tidigt in på M2M/IoT – området. Jobbet har fört honom till Asien och tillbaka igen och idag arbetar han som Head of M2M Partnerships på Tele2.