Cecilia Brown – helhetsgrepp på tekniska plattformar

Cecilia Brown – helhetsgrepp på tekniska plattformar

Idag arbetar Cecilia Brown som Product Manager i Tele2s centrala funktion och trivs som fisken i vattnet i skärningspunkten mellan IT och verksamheten. Men planen från början var att bli lärare i engelsk litteratur.

Berätta om din bakgrund.

– Jag är utbildad inom engelsk litteraturvetenskap och från början var planen att jag skulle bli lärare. Men via ett bananskal hamnade jag inom telekom och billing och upptäckte jag att jag hade en förkärlek för datavetenskap.

Det måste ha varit ett väldigt halt bananskal?

– Datavetenskap är faktiskt inte alls så långt ifrån litteraturvetenskapen som man kanske kan tro; båda handlar om att hitta strukturer och se system. Och från mitt perspektiv har språk och kod mycket gemensamt.

Sedan var planen att du skulle jobba inom finanssektorn.

– Precis, jag återvände till skolbänken och studerade finansiering, men hittade ändå tillbaka till telekombranschen. Jag jobbade flera år som konsult inom billing och test och då det blev ännu tydligare för mig att jag trivs som bäst när jag får jobba i skärningspunkten mellan IT och det kommersiella. Jag har mycket hjärta i verksamheten och mycket hjärna på IT-sidan att få dem att samspela är extremt roligt.

Efter sju år som konsult här på Tele2 blev du anställd på hösten 2014.

Redan från första dagen som konsult här på Tele2 kände jag att jag trivdes riktigt bra. Därför var det väldigt trevligt när jag fick frågan om jag ville söka fast jobb här som teknisk produktchef för mobila produkter för privatsidan. I den rollen hade jag ansvar för att de kommersiella erbjudandena och för att produktkoncepten förverkligades på ett tekniskt sett.

Och nyligen tog du ytterligare ett kliv i karriären och arbetar som teknisk produktchef på gruppnivå för hela Tele2. Vad gör du på dagarna?

– Jag arbetar med att harmonisera och optimera hur vi använder våra tekniska plattformar. Det handlar dels om att öka kvalitén och minska kostnaderna och dels att få ut det mesta möjliga av våra investeringar på alla våra marknader. Jag tittar på hur man redan från början kan ta hänsyn till att en lokal lösning ska kunna anpassas och återanvändas i andra länder. Här handlar det om att välja rätt väg för systemarkitekturen och göra en bra avvägning kring vad som ska vara hårdkodat och vad som ska vara konfigureringsbart.

Vem är du privat?

– Om jag ska beskriva mig själv med ett ord så är det nyfiken. Nyfikenheten sporrar mig till att hela tiden testa nya saker och under årens lopp har jag provat på många olika sporter och har även dansat mycket. I kombination med envishet och en konstant strävan till utveckling har min nyfikenhet också lärt mig att väldigt få saker är omöjliga. Det handlar bara om hur! Det går alltid att vrida på den där klossen lite grann.

– Dykning är en annan passion och där tror jag att det handlar om att jag älskar kombinationen av teknik och naturupplevelse. Det kräver stor närvaro och självkontroll och är oerhört meditativt.