Stefan Backman

Stefan Backman

Stefan Backman är Tele2 Sveriges chefsjurist och det är han som ser till att vi följer lagar och regleringar. Han slår också vakt om våra kunders intressen när nya lagförslag arbetas fram inom integritet och användarsäkerhet. Sedan juni 2016 är Stefan även teknikdirektör och ansvarig för vårt nät och vår nätutbyggnad.

Han är uppvuxen i Örebro och började på Tele2 2007. Då var han ansvarig för avtalsrelationerna med Telia och fortsatte sedan med att axla ansvaret för regulatoriska frågor.

Sin juristexamen har han från Uppsala Universitet och har efter det jobbat både på Stockholms Länsrätt (numera Förvaltningsrätten) och på Post- och telestyrelsen.

När han inte jobbar umgås han allra helst med familj och vänner, har alltid tid och lust för en god bit mat och inte minst för en och annan fotbollsmatch. Så länge favoritlaget Djurgården är inblandat vill säga.