DataTjej@Tele2 – Följ med fem DataTjejer bakom kulisserna på Tele2

DataTjej@Tele2 – Följ med fem DataTjejer bakom kulisserna på Tele2

DataTjej@Tele2 är en blogg där vi får följa fem datatjejer under deras år på Tele2s mentorprogram. Deras möten, deras reflektioner och deras drömmar.

Idén om ett mentorprogram

Föreningen DataTjej är en ideell förening som syftar till att främja tjejer i alla åldrar som intresserar sig för data och IT. Syftet är att gynna skapandet av kontakter mellan studenter och näringsliv samt öka gemenskapen IT-tjejer emellan. Genom föreningens aktiviteter möjliggörs spridning av kunskap och inspiration mellan medlemmarna, med det långsiktiga målet att öka antalet kvinnor i IT-branschen.

Under inledningen av 2015 besökte Tele2 DataTjejs årliga konferens i Göteborg. Under konferensen kom flera intresserade DataTjejer fram och frågade om möjligheterna att starta ett mentorprogram tillsammans med Tele2. En strålande idé tyckte vi och ett år senare lanserades DataTjej@Tele2 – ett mentorprogram i samarbete med DataTjej.

Varför ett mentorprogram för datatjejer?

Tele2s mentorprogram utgör ett av de många initiativ som Tele2 är aktiva i och som syftar till att utmana IT- och telekomindustrin i att ta action för jämställdhet.

Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor inom IT- och telekomsektorn är flera: dels att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar, och att karriär- och utvecklingsmöjligheterna i stora delar av sektorn fortfarande inte är utformade på så sätt att de främjar kvinnor i lika hög grad som män.

Tele2 har under flera år arbetat systematiskt och aktivt med åtgärda denna snedfördelning och för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer. Vi är övertygade om att en jämställd arbetsplats skapar en bättre dynamik i arbetet. En jämställd arbetsplats ökar vår produktivitet och vårt kundfokus vilket i sin tur förbättrar vårt resultat.

Vi pratar inte bara om vikten av jämställdhet och mångfald – vi agerar och driver utvecklingen. Detta sker bland annat genom interaktiva samarbeten med föreningar och intresseorganisationer – såsom DataTjej, Womentor och Women in Tech.

Vårt mål är att ha minst 40% av underrepresenterat kön i alla arbetsgrupper. I vissa arbetsgrupper är män i minoritet vilket innebär att jämställdhetsmålet inte kan utesluta någon av målgrupperna. Jämställdhet gäller för både kvinnor och män.

Vad är mentorprogrammet?

I mentorprogrammet får fem medlemmar från DataTjej varsin mentor från Tele2s data/IT-funktioner under ett år. Tillsammans med mentorn utbyts erfarenheter och reflektioner och målet är att relationen ska ge värdefulla insikter och perspektiv om såväl karriärutveckling som yrkeslivet i stort. Tele2 ger deltagarna alla verktyg som behövs för att skapa de rätta förutsättningarna. Utöver de mentorträffar som adepten har med sin mentor möts hela gruppen med mentorer och adepter flera gånger under året för att tillsammans utbyta erfarenheter och lyssna till spännande föreläsningar.

Gå till bloggen DataTjej@Tele2