Inspiration – en viktig ingrediens i den egna utvecklingen

Inspiration – en viktig ingrediens i den egna utvecklingen

Sittandes på ett av Göteborgs alla caféer skymtar jag unga och förväntansfulla tonåringar ta del av något som även jag fick ta del av för snart sju år sedan, studenten.

Det är nästan så man kan ta på de där känslorna som förmedlas så starkt i studenternas ögon. Förväntningarna och möjligheterna för det liv som nu ligger framför dom. Tiden, ja den går så fort fram. Sju år har snart gått sedan jag själv tog studenten. En hel del har hänt sedan dess, och jag kan idag stolt säga – jag har avklarat mitt första år på masterprogrammet IT Management. Precis som för de studenter jag så förtjust beskådar kommer även jag, nästa år, ta steget vidare till arbetslivet, och möta de ny utmaningar det kan tänka sig medföra.

Under året som masterstudent har jag fått uppleva och lära mig mycket nytt både från universitetet och utifrån de samtal som ägt rum mellan mig och min mentor, Ann. Därför tänker jag ta tillfället i akt och dela med mig lite av de som varit inspirerande och lärande för mig. Inspiration är för mig en viktig ingrediens i min egna utveckling.

Under vårterminen har jag läst en kurs i Arkitekturdesign (hantering av integration av IT-system). I anknytning med kursen dök vi närmare in på området Enterprise Architecture (EA), och det fångade mitt intresse direkt. Det är ett omfattande område men väldigt inspirerande utifrån ett management perspektiv. För den som vill syssla med management och IT är EA ett område jag rekommenderar att ta en närmare titt på. Det är synd att så många tror att IT endast berör en fysisk dator eller dess programmering, det finns så mycket mer därtill och EA är ett utav dem områdena.

IT har idag fått en alltmer strategiskt och central roll i organisationer och förväntas både bidra med affärsvärde och konkurrensfördelar åt organisationernas verksamheter. De flesta organisationer använder informationssystem som stöd för sina verksamheter och i takt med den aktuella utvecklingen använder allt flera delar i organisationer sig av olika typer av informationssystem. Detta har bidragit till att systemen ska samverka med varandra för att kunna utbyta olika sorters data. Vid användning av fler system som samverkar kan det uppstå olika, vad vi inom IT-termer uttrycker, ”informationsöar” eller ”informationslabyrinter” (dvs kaos inom IT-systemen). För att samverkan skall fungera krävs det någon form av struktur av de befintliga IT-system – och det är just det här som har banat väg för EA. EA fått en betydande roll när det kommer till hantering av komplexa IT-system och verksamhetsmiljöer i organisationer och många företag och offentliga organisationer börjar inse att verksamhetsövergripande arkitekturarbete är av vikt för att nå framgång. EA kan därför betraktas som ett samlingsbegrepp vilken berör flera tjänster som används för att t ex skapa strategin, målbilden och de övergripande lösningarna för affärsdriven IT.

Mitt intresse för samverkan av IT- system har delvis lett till att min mentor bjöd in mig på ett internt möte med Tele2 för hantering av deras egna IT-system. Otroligt spännande och inspirerande. Inspiration fungerar likt bränsle, den ger en kraft till att ta sig vidare längst vägen. För min del är det vägen vidare i utbildningen, men även det framtida jobbet.

Jag hoppas därför du finner det som kan tänkas inspirera dig.

/ Jacqueline