IT Infrastructure: Where the magic happens!

IT Infrastructure: Where the magic happens!

Back in the game! Sommarlovet har gjort sitt. Det är nu full fart mot höstens nya utmaningar. Studierna har satt igång på allvar och Tele2s mentorskapsprogram är i högsta grad närvarande.

Relationerna mellan Tele2 och mina studier är ständigt påtaglig och därför kommer detta inlägg ta sig an teori och praktik med temat – Investering i IT Infrastruktur. Det är otroligt spännande och lärorikt att jag, genom min mentor Ann Voelkerling, har fått möjligheten till att komma i kontakt med Carl Åhmanson, Enterprise Arkitekt på Tele2. Vi diskuterade hur Tele2 ser på investeringar i IT Infrastruktur – och detta vill jag givetvis dela med mig av till er läsare.

Varför kasta ljus på detta tema? Jo, forskare inom området talar ständigt om hur organisationer ser på just detta, investeringar i IT Infrastruktur. Här diskuterar vi inte bara den tekniska infrastrukturen som t.ex. datorer och servrar men också den mänskliga infrastrukturen som system/kommunikation mellan människor t.ex. intranät. Forskning visar att företag sällan klarar att hålla ett jämnt tempo mellan sina investeringar inom IT infrastruktur och den aktuella IT-utvecklingen. Samtidigt som IT infrastruktur är en enormt viktig resurs för många affärsprocesser kan också detta leda till en viss frustration över att kostnaderna kan vara svåra att kontrollera och förutspå. Ett exempel på detta från min tid på Microsoft var när flera av nära samarbetspartners investerat i egna nya serverparker. Kort därefter började Microsoft erbjuda mer kostnadseffektiva och flexiblare Cloud-tjänster för samma ändamål, vilket i princip gjorde dem tidigare investeringarna väsentligt mindre lönsamma.

Att det kostar att ligga på topp är något Tele2s Enterprise Arkitekt Carl Åhmanson håller med om. Trots detta visar ledningen på Tele2 stort intresse till att investera i IT Infrastruktur. Carl berättar att det handlar om att kontinuerligt investera och testa nya koncept. Det föregår ständigt en proaktiv dialog med omvärlden, vad ny teknik kan ge kunderna och företaget. Utvecklingen rör sig fruktansvärt fort och det kommer ständigt ny teknik att ta till sig, förstå och utvärdera dess affärsmässiga värde för organisationen.

Ett klassiskt synsätt på IT investeringar är investeringar gjorda för att reducera kostnader och optimera processer. Carl Åhmanson, som arbetar med de mjuka värden inom IT infrastruktur (online, digitalisering och applikationsutveckling), menar att företag borde ha ett långsiktigt perspektiv på investeringar inom IT infrastruktur och fokusera på försäljningstillväxt snarare än kostnadsreduktion. Till exempel, ett företag utvecklar inte en online supportportal endast för att reducera kostnader genom att kunden kan utföra flera uppgifter själv, utan även för att skapa ett försprång mot konkurrenter och öka merförsäljning hos kunderna. Det skapas även en hög kundnöjdhet, vilket är en viktig aspekt enlig Carl. ”Visserligen skapar kundnöjdhet merförsäljning men det ger också andra effekter som att kunden känner mer för ett brand och talar väl om företaget”. Carl berättar också om hur kunder med tiden har blivit allt mer kravstora och räknar med att Tele2 följer med i utvecklingen – ”Kunderna pushar helt enkelt på”.

Jag vill avrunda detta inlägg med säga följande – Ju mer litteratur jag läser, ju fler kunniga, erfarna och inspirerande människor jag möter desto mer självsäker blir jag på att jag har valt rätt område att specialisera mig inom. Jag kan inte nog understryka den relevans IT har som funktion i ett företag. Det är helt enkelt där the magic happens. Innerligt hoppas jag också du som läsare fått, om bara så en gnutta, inspiration av den text jag delat med er. Om inte? Ta det lugnt. Fler inlägg kommer så tappa inte tron. #Big smile.

 

/ Jacqueline