Johan Bäckman – projektleder Tele2s Hack Day

Johan Bäckman – projektleder Tele2s Hack Day

Den 22 april går Hack Day av stapeln på Tele2 för tredje gången i ordningen. De medarbetare som vill delta jobbar enskilt eller i team och tar sig an olika typer av utmaningar. Nytt för i år är att 20 platser har öppnats för studenter som vill vara med och spänna sina kreativa muskler.

Johan Bäckman, du är en av initiativtagarna till Hack Day på Tele2. Vad innebär en ”Hack Day” och hur startade det på Tele2?

– En Hack Day eller ett Hackathon handlar om att samla människor för att lösa olika typer av problem på icke-traditionella sätt. Här startade det som ett initiativ i min grupp som främst handlade om att vi skulle göra något kul tillsammans på jobbet. Tanken var att avsätta en dag då man inte behövde ta tag i att göra-listan eller incidenthanteringen och istället öppna våra kreativa hjärnor, lära känna nya kollegor och ta oss an olika typer av utmaningar tillsammans. Jag tycker att det är ett helt briljant koncept och är väldigt tacksam att Tele2 ger oss möjligheten att göra det här.

Handlar det om programmering som ordet ”hack” antyder?

Nej, och inte ens bara om teknik. Det finns inga ramar, utan det är nyfikenheten och intresset som får visa vägen. Förra året skapade exempelvis gruppen i Riga ett monopolspel som bygger på deras service center och där man får ’gå i möte’ istället för i fängelse. Det blev riktigt roligt!

Hur går en Hack Day till rent praktiskt?

– För anställda som är med börjar det såklart med en del information och planering veckorna innan där idéer väljs ut och team formas. Studenterna däremot sätter vi ihop i 5 olika team och presenterar ett gäng utmaningar som de kan ta sig an. Men vi är inte diktatoriska, utan de kan jobba med vad som helst som gruppen kommer överens om. Poängen är att se vad ett gäng kreativa hjärnor i samarbete mynnar ut i. Tidigare år har vi sett grupper som väljer att ta sig an tekniska utmaningar som går att lösa på en dag, och andra har istället valt att ägna tiden åt att provtrycka en idé. I slutet av dagen samlas vi som på en vetenskapsmässa och presenterar vad vi gjort för varandra och andra som är nyfikna. Vi avslutar sen dagen med mat, dryck och mingel.

Vad gör du själv på jobbet när du inte projektleder Tele2s Hack Day?

– Jag är chef för en grupp som heter Operation & Governance Systems. Vi är 25 personer och är indelade i två team. Det ena jobbar med stödsystem inom statistik och det andra teamet med övervaknings- och management system inom telekomdrift. De flesta av oss sitter i Kista, och tre stycken i Riga.