Kerstin Mjömark – Head of HR Shared Operations

Kerstin Mjömark – Head of HR Shared Operations

Kerstin Mjömark arbetar som Head of HR, Shared Operations på Tele2. I den rollen säkerställer hon att HR-processerna är effektiva och att cheferna i organisationen, som ofta har personal i flera länder, får rätt stöd.

Berätta lite om din bakgrund.

– Jag läste till ekonom i Uppsala och började jobba på ekonomiavdelningen på ett läkemedelsbolag. På det företaget fick jag sedan frågan om jag ville jobba med HR-frågor, jag tog chansen, och det blev en fantastiskt bra skola. Sedan bytte jag arbetsgivare och i den nya rollen jobbade jag väldigt brett med personalfrågor; jag gjorde allt från att driva traineeprogrammet till att ha ansvar för internkommunikationen. Det var väldigt kul under en period men sedan kände jag att jag ville specialisera mig.

Och det var då du kom till telekombranschen?

– Jag hittade ett jobb med ”compensation and benefits” på TeliaSonera och fick också möjligheten att delta i ett internt utvecklingsprogram för personer som hade jobbat i ungefär fem år. Programmet var väldigt lärorikt och det gav mig en helhetssyn av affären, tekniken och kommunikationen. Däremot insåg jag efter ett tag att en specialiserad tjänst inte var något för mig och att jag trivs bäst i en organisation där man får ta mycket eget ansvar och där det är leveransen som räknas.

Och för fyra år sedan började du på Tele2.

– Jag blev kontaktad om en kombinerad roll som HR-controller och HR-business partner och har under årens lopp även varit involverad i olika frågor kring HR-processer i olika länder. I höstas när Shared Operations startade behövdes en HR-ansvarig för enheten, det kändes som ett fantastiskt spännande uppdrag, och idag gör jag det på heltid.

Vad är Shared Operations och vad gör du på jobbet?

– Shared Operations är en funktion där vi samlar kunskap och expertis på Tele2 som vi sedan kan leverera till flera av våra kunder och därmed skapa skalfördelar samtidigt som vi får ökad kvalitét. Våra kunder är inte bara de faktiska slutkonsumenterna utan också våra medarbetare och vi ska säkerställa att våra länder har de verktyg de behöver för att leverera bästa möjliga värde. Områden inom Shared Operations är exempelvis nät och IT samt kundtjänst.

– Mitt jobb handlar om att samordna processer och att stötta cheferna i deras arbete. Eftersom organisationen sträcker sig över flera länder ställs cheferna ofta inför nya utmaningar; en chef i Riga kan exempelvis ha medarbetare både i Sverige och i Lettland. De behöver bland annat min hjälp med information om hur man hanterar rekrytering och omorganisationer i de olika länderna. Men jag arbetar även med lite större frågor kring ledarskap som hur man skapar gemenskap i en grupp som man leder på distans och hur man kan överbrygga kulturella skillnader.

Vem är du privat? Tycker du om att ha många järn i elden även när du är ledig?

– Så är det absolut. Jag har sjukt många hobbies och under årens lopp har jag lärt mig att det är då jag trivs som bäst. Jag spelar volleyboll, golf, åker skidor, cyklar, åker långfärdsskridskor och jagar. Det jag ägnar mest tid åt på fritiden är volleyboll och spelar divisionsspel, men jag måste också se till att det finns tid för annat. Om jag känner mig låst och inte får tillräckligt med variation blir livet inte alls lika roligt.