Madeleine Sundman – Teamleader på premiumsupporten

Madeleine Sundman – Teamleader på premiumsupporten

Madeleine Sundman, du arbetar som teamleader på SME premiumsupporten på Tele2 i Karlskoga. Ge oss en kort bakgrund till ditt yrkesliv.

– Jag började på Transcom för 10 år sedan och jobbade då på Tele2s företagskundservice. För sju år sedan blev jag anställd på Tele2 och arbetade först på storkundsavdelning med ramavtal och sedan som Key Customer Contact. När jag kom tillbaka från min föräldraledighet i augusti 2014 blev jag erbjuden det jobbet som jag har nu.

Vad tycker du är mest utvecklande med din nya roll?

Personalansvaret, som är nytt för mig, har varit en väldigt spännande och rolig utmaning. Jag trivs bra med att coacha min grupp och så här i backspegeln var det ett väldigt bra och naturligt val att ta det här jobbet även om jag så klart kan sakna kundkontakten.

Kan du ge något exempel på hur ditt jobb i dag skiljer sig tidigare tjänster där du arbetat tydligare mot kund.

– När man jobbar med kunder handlar allt om service och i den relationen håller man en rakt igenom professionell ton. Relationen till mina medarbetare blir mer personlig och här gäller det på ett annat sätt att se hela människan. Alla kan inte vara på topp jämt, och det är okej.

Är det något särskilt du tänker på för att göra ett bra jobb i din ledarroll?

– Precis som i alla andra jobb är det viktigt att både kunna ta negativ och positiv feedback. Jag tycker att den återkopplingen som jag får både från min personal och från min chef är väldigt värdefull och jag använder den för att utvecklas. Min personal ger mig positiv feedback för att jag finns till hands och lyssnar på dem, så jag är noga med att ta mig tid och lyssna.

Du och de övriga Tele2-medarbetarna i Karlskoga flyttade in i nyrenoverade lokaler i våras.

– Ja, det är en gammal industrilokal med högt till tak och med stora fönster ner mot sjön. Alla som jobbar med driften sitter i ett stort kontorslandskap och det finns gott om mötesrum och konferensrum.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

– Jag har en dotter och två tibetanska spaniels, så livet kretsar väldigt mycket runt att umgås med familjen och att få vardagen att gå ihop på ett bra sätt med en trotsig treåring.