Magnus Åhgren – från teknik till affärsfokus

Magnus Åhgren – från teknik till affärsfokus

Magnus började sin bana på Tele2 i Sverige som projektledare för att bygga nät och infrastruktur men jobbar sedan i höstas med produktutveckling på Tele2 Group. Han trivs bäst mitt emellan tekniken och affären.

Berätta om ditt jobb på produktledningen på Tele2?

Produktledningen ansvarar för alla produkter och lösningar Tele2 erbjuder marknaden. Det är både tekniska produktchefer som ser till att det fungerar och kommersiella produktchefer som jobbar nära sälj och kunderna för att alltid se till att vi har de lösningar som kunderna efterfrågar till rätt pris.

Hur hamnade du på produktledningen?

Jag arbetar sen i höstas på produktledningen på Tele2 Group men har arbeta länge på tekniksidan. Jag började som IP-ingenjör och byggde nät och infrastruktur men har alltid gillat det affärsmässiga och kommersiella drivet. Övergången mellan tekniken och affären. Det måste ju gå att sälja.

I början av min karriär så jobbade jag som teknisk expert och under min tid på tele2 har jag gått från teknisk projektledare till produktchef.

Vad är skillnaden mellan att jobba på Tele2 Sverige och Tele2 Group?

På Tele2 Group eller Shared Operations som jag nu ingår i, ansvarar vi för produkter och lösningar som skulle kunna säljas av alla Tele2-länder. Där det finns skalfördelar för Tele2 i stort. Vi tittar på alla lokala initiativ och om det skulle vara intressant för flera länder. Om initiativet är väldigt lokalt anpassat så driver respektive land det vidare för sin marknad. Man kan säga att vi försöker vara en sammanhållande funktion så varje land slipper uppfinna hjulet varje gång.

Hur är det att jobba internationellt på Tele2?

Det är väldigt likt att arbeta på lokal nivå på ett sätt med tanke på produkterna och utmaningarna, men på central nivå måste jag tänka hur jag bäst kan utnyttja marknadernas olika styrkor. Nu kan jag vara med och påverka flera marknader och länder. Det känns stimulerande att flera länder kan ta del av samma produktlösning.

Sen är det ju hur utmanande och hur kul som helst att arbeta med så olika länder med allt vad det innebär med kulturskillnader, språk och olika typer av människor.

Vilka av de nio länder Tele2 finns i jobbar du mest med?

Jag jobbar med alla länder som erbjuder lösningar mot företag. I dagsläget är det Sverige, Holland, Österrike, Kroatien, Estland, Lettland och Litauen. Givetvis blir det mest med de största marknaderna som är Sverige och Holland.

Vad är det bästa med att jobba på Tele2?

Att alla hjälps åt när det väl händer utan prestige. Man kan komma med allt till alla och det gäller hela vägen upp till högsta ledningen. Sen är det nog att Tele2 är så förändringsbenäget, det händer mycket hela tiden och man får vara med och påverka.