Maria Schärer – Årets Tele2:are 2014

Maria Schärer – Årets Tele2:are 2014

Maria Schärer vann utmärkelsen årets Tele2are på Awardgalan i höstas. ”Jag är inte den som gärna ställer mig i rampljuset, men det var en häftig känsla att gå upp på scenen framför hela personalstyrkan.”

Grattis till den fina utmärkelsen Maria! Berätta om din karriärresa på Tele2.

– Jag har varit på Tele2 sedan 95 och kan nog räknas till en av inventarierna här på bygget. Från början jobbade jag med våra återförsäljare men eftersom jag är en person som tycker om att göra olika saker och att utvecklas har jag haft en lång rad roller under årens lopp. På meritlistan står det bland annat produktchef, IT-koordinator och Billing Manager. I dag arbetar jag med det som har varit absolut roligast hittills: Customer Experience Management.

Vad gör man i praktiken när man arbetar med kundupplevelsen?

– Det handlar i stort om att driva arbetet med ständiga förbättringar i kundupplevelsen, bland annat genom Customer Journeys som är en del av arbetet i vår Value Champion strategi, där målet är att vi ska agera med respekt för våra kunders tid och pengar. När vi jobbar med ”kundresor” går vi till botten med vad kunderna upplever under hela resan med oss. Från den första kontakten och allt som sker därefter i kundlivscykeln. Vi har intervjuat väldigt många av våra kunder men också själva agerat kund för att skapa en så tydlig bild som möjligt.

Är det något som varit särskilt spännande under arbetet med kundresorna?

– Under det här arbetet har det blivit väldigt tydligt hur det alla gör, oavsett var i organisationen man arbetar, påverkar kunden. För mig har det roligaste varit att se vilket engagemang alla medarbetare haft under hela kundresan och insikten i att man själv är en viktig del av helheten för att nå en bättre kundupplevelse.

Lyser ditt stora engagemang igenom även i det du gör på fritiden?

– Ja det gör det nog! Jag har tre döttrar på 10, 13 och 16 som alla tränar gymnastik, och jag och min man har spenderat mycket tid under årens lopp med att släpa redskap fram och tillbaka i hallen. Men eftersom jag är en person som tycker att det blir som roligast när jag förstår vad saker handlar om valde jag, som själv inte har någon bakgrund inom gymnastiken, att gå en domarutbildning.