Martina Göransson ser till att Tele2s reklam får effekt

Martina Göransson ser till att Tele2s reklam får effekt

Martina arbetar som mediachef på Communication & Marketing och ansvarar för alla Tele2s inköp av reklam.  Det är hennes uppgift att se till att Tele2 får ut maximal effekt av sina investeringar.

Hur började du jobba med media?

Ja det var inte direkt meningen från början. Min tanke var att jag skulle bli arkitekt och jag gick tekniskt gymnasium. Men efter ett tag insåg jag att det inte var riktigt min grej, så vad skulle jag göra nu? Ekonomi är ju alltid bra att kunna tänkte jag så det blev Handels i Göteborg. Så fick jag tips av en kompis att göra min C-uppsats om TV-reklam.

Det var då jag kom i kontakt med mediavärlden för första gången och insåg att det här var ju jätteintressant. Man jobbar med mycket siffror och statistik samtidigt som det kreativa får en stor plats. Så jag började som junior projektledare på Zenit, en mediabyrå i Stockholm. Jag arbetade som generalist, det vill säga, jag köpte alla typer av media och lärde mig grunderna. Sedan dess har jag arbetat som TV-specialist, kundansvarig projektledare och även TV-chef. Men alltid på mediabyrå, Tele2 är första gången jag jobbar på kundsidan.

Vad är bäst, att jobba på mediabyrå eller kundsidan?

När jag jobbade som konsult på mediabyråsidan var jag alltid nyfiken på hur det skulle vara att vara beställare. Som konsult är man ju alltid på tå och redo att leverera, men det beror också väldigt mycket på den uppdragsgivare man har. Det formar samarbetet och det är superviktigt att ha en bra beställare med intressanta uppdrag.

Nu på kundsidan får jag jobba mycket bredare och måste ha koll på hela bilden, hela tiden. Samtidigt får jag också möjlighet att vara med i andra typer av projekt som var helt stängda när jag jobbade som konsult på byråsidan. Båda sidorna har helt klart sina uppsidor, det är spännande och utmanande på olika sätt.

Vad skulle du säga är din viktigaste arbetsuppgift på Tele2?

Min viktigaste uppgift är att säkerställa maximal effekt av våra investeringar och faktiskt veta att de ger den effekt vi vill uppnå. Bland annat arbetar jag nu med något vi kallar ’Marketing Mix Modelling’, det vill säga, vi försöker ta reda på vilken eller vilka av våra medier som bidrar mest. Men i huvudsak innebär mitt jobb att effektivisera och optimera med hjälp av ständig uppföljning och kravställning mot mediabyrån.

Varför blev det just Tele2 som blev ditt första jobb utanför media-världen?

Det var en helt ny bransch för mig, en bransch i omdaning och med helt nya utmaningar. Här sker förändringar hela tiden och de sker snabbt. Förändringen sker här och nu och jag får chansen att vara en del av allt det nya. Det känns otroligt spännande att få kombinera två branscher som är mitt i ett skifte.