Mastresning – så går det till

Tele2 har idag över 80 procent yttäckning i Sverige och antalet basstationer växer hela tiden. Har du funderat på hur det går till när de byggs? Nu finns en film som visar just hur det går till.

– Att bygga basstationerna är inte helt okomplicerat, inte minst då många av dem ska sättas upp på otillgängliga platser där det varken finns vägar eller el framdraget. Med filmen vill vi ta med dem som använder nätet ut på fältet och visa hur det går till i praktiken, säger Björn Lindberg som är ansvarig för mobilnätsutbyggnaden på Tele2.

Vad är det som driver utbyggnaden av mobilnätet?

– På landsbygden handlar det huvudsakligen om att förbättra täckningen, men vi behöver även addera basstationer i storstäderna eftersom mängden mobildata som vi använder hela tiden öka”, säger Björn.

Nyfiken på att se hur det går till? Klicka här för att se filmen!