December 1998

Tele2 satsar på helhetskunder

Alla Connect2Internet-kunder som också väljer att använda Tele2 som teleoperatör, dvs koppla upp sig direkt till Tele2s modempool för att komma åt Internet, får surfa för halva priset första månaden. Detta är ett led i att Tele2 satsar …

November 1998

Tele2 bryter Telias monopol på utlandsupplysning

Tele2 Utlandsupplysning heter tjänsten som får telefonnummer 079 97. Hos Tele2 Utlandsupplysning blir en normal nummerförfrågan på mellan 1,5 till 2 minuter 5:25 till 7:00 kronor billigare än hos Telia. Skillnaden är ännu större på helger mellan kl 06-22, då är skillnaden blir 12,20 …

September 1998

Nu blir det möjligt att tala i GSM-telefon i tunnelbanan

Nätet i tunnelbanan skall successivt byggas ut och tas i drift under två år. Arbetet inleds redan i höst. Ambitionen är att den första stationen, sannolikt T-centralen, skall vara klar innan årsskiftet. Därefter kommer 3-4 stationer i månaden att …

Juli 1998

Postgirots kunder ringer gratis med Tele2

Alla Postgirots kunder som har tillgång till en tonvalstelefon kan använda självbetjäningstjänsten GiroTel. Kunden erbjuds bland annat saldobesked samt möjlighet att göra betalningar direkt från det egna postgirokontot via telefon. Tjänsten är …

Tele2 länkar samman Avesta Sheffield i globalt nätverk

Totalt rör det sig om 16 kontor i norden som ska knytas samman. Det nordiska nätverket är en del av Avesta Sheffields globala nätverk som upphandlats med Cable & Wireless i Storbritannien. Sammanlagt är det 75 kontor som ska knytas ihop i ett globalt nätverk. …

Juni 1998

Kraftproblem orsakade störningar i teletrafik

För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.   NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i …

April 1998

Mars 1998

Tele2 erbjuder Internet via ISDN

Den ökade användningen av Internet som ett kvalificerat informationsverktyg har skapat ett allt större behov av snabba förbindelser. Connect2Internet ISDN erbjuder ett alternativ för den som inte har behov av en fast uppkoppling men ändå behöver större …

Fem år sedan telemonopolet bröts

- Vi kunde knappt tro våra ögon när vi fick klart för oss att Telia tilldelat oss prefixet 007. När det nya utlandsprefixet skulle lanseras var det självklart att vi skulle använda oss av James Bond för att lära svenska folket slå 007, säger …

Fotomodeller marknadsför Tele2s Internetpaket

- Konceptet med olika yrkesgrupper som intygar hur lätt det är att installera Connect2Internet har varit framgångsrikt, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på Tele2. Liksom de tidigare kampanjerna är den har kampanjen dubbelbottnad. Vi har använt …

Januari 1998

Problemen i Tele2s växlar är nu åtgärdade

För ytterligare information kontakta NetCom Media Service (dygnet runt) 08-5626 46 26   NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i …