December 2001

Comviq lanserar ny tjänst för mobila hemsidor – Comviq Community

Comviq Community är till för alla som känner att telefonen inte räcker till och som hittills inte orkat bygga en egen hemsida. Nu kan man via Comviq bygga upp en sajt där man kan spara alla roliga eller viktiga SMS som man fått till sin telefon och som man inte vill …

November 2001

Tele2 först med SMS-terminal för fasta telefonnätet

Tele2 Sverige AB lanserar som första operatör i Sverige en SMS-terminal för det fasta telefonnätet. Terminalen, iType, kopplas till ett vanligt telefonjack och kan användas till att skicka och ta emot SMS i det fasta nätet. Priset per skickat SMS-meddelande är …

Tele2 anmäler Telia till Konkurrensverket

Tele2 anmäler Telia till Konkurrensverket i frågan om ADSL, den bredbandsform som utnyttjar det existerande telefonnätet. Telia utnyttjar sin ställning som ägare av accessnätet för att monopolisera ADSL, vilket i slutändan kommer att leda till sämre …

Sollentuna Energi och Tele2 har tecknat avtal

Avtal har tecknats mellan Tele2 Sverige AB och Sollentuna Energi AB om samarbete för leverans av bredbandstjänster inom det lokala stadsnätet i Sollentuna kommun.   Sollentuna kommun har ett väl utbyggt stadsnät och av kommunens totalt 23.000 hushåll har idag …

Oktober 2001

Tele2 och Comviq lanserar GPRS för 49 kr/månad

- Nu har svenska folket börjat ta till sig GPRS, och det finns bra GPRS-telefoner ute på marknaden. Kärnan i vårt GPRS-erbjudande är roliga och smarta tjänster, säger Fredrik Berglund, VD Tele2 Sverige.   Tele2 samarbetar bland annat med …

TurnIT och Tele2 sluter ramavtal

Tele2 Sverige AB har tecknat ramavtal med TurnIT. Överenskommelsen innebär att Tele2 har rätt att erbjuda fast och mobil telefoni samt datanättjänster till samtliga bolag inom TurnIT-koncernen. Tele2 är ensam leverantör av mobiltelefoni. För mer information, vänligen kontakta: Tele2 …

September 2001

KF och Tele2 sluter ramavtal

Tele2 Sverige AB har idag tecknat ramavtal med Kooperativa Förbundet, KF. Överenskommelsen innebär att Tele2 har rätt att erbjuda fast och mobil telefoni till enheter inom Konsumentkooperationen.   För mer information, vänligen kontakta: Tele2 Mediaservice, …

Augusti 2001

ICA har valt Tele2 som ny operatör för fast telefoni

För mer information, vänligen kontakta: Tele2 Mediaservice, 08-5626 4626   Tele2 AB, (tidigare NetCom AB), som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och …

AB Verner Andersson har valt Tele2 som ny kabelTV-operatör

Tele2 Sverige AB har idag tecknat avtal med AB Verner Andersson. Överenskommelsen innebär att Tele2 ska leverera Kabel-TV till huvuddelen av fastigheterna i Västerås och Eskilstuna fr o m oktober/november 2001. Totalt omfattar avtalet 910 hushåll.   För mer …

NetCom och Telia bygger gemensamt UMTS-nät

- Genom att skapa ett UMTS-nät tillsammans uppnås snabbare lönsamhet på den nya infrastrukturen. Det betyder att svenska mobilkunder kan använda respektive parts framtida tjänster till lägre priser, och Sverige kan fortsätta vara världsledande inom …

Juni 2001

Tele2 tar mark i Stockholm

- Att vi tagit ordern i konkurrens med övriga telebolag är ännu ett kvitto på den attraktivitet som Tele2s tjänster har på den svenska företagsmarknaden. Vårt förmåga att paketera våra tjänster och integrera med kundens befintliga …

Maj 2001

Comviq Kontant sänker priserna

Comviq sänker från och med torsdag (24 maj) priset för både samtal och sms för samtliga sina kontantkortkunder. Priset på kvällar och helger till Comviq- och Tele2 mobil-nätet samt alla fasta nät i Sverige sänks med hela 27 procent till 55 …

Mars 2001

Januari 2001

Nytt stort bredbandsavtal för Tele2 i Halmstad

Halmstads Fastighets AB (HFAB) har via sitt dotterbolag Nissamedia AB tecknat avtal med Tele2 AB (Tele2) om erbjudande av fast Internetuppkoppling samt förbättrat TV-utbud. Fastighetsbolaget har ca 8 600 lägenheter. Bredbandsutbyggnaden beräknas vara klar senast i januari …