Stefan Backman – jurist som brinner för kundernas integritet

Stefan Backman – jurist som brinner för kundernas integritet

Stefan Backman är chefsjurist på Tele2. Tillsammans med kollegorna stöttar han hela organisationen med juridisk hjälp. De säkerställer att Tele2 agerar i linje med lagar och förordningar men är också med och påverkar utvecklingen, exempelvis i frågor som påverkar kundernas personliga integritet.

 Kan du ge några exempel på vad du gör på jobbet?

-Vi hjälper till med alla möjliga saker som exempelvis att titta på kampanjer och marknadsföring från ett juridiskt perspektiv, hantera eventuella tvister, hjälpa till vid företagsförvärv och upprätta kund- och leverantörsavtal. Vår avdelning har också en hel del kontakter med myndigheter som Konsumentverket, Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen.

Är en del av affären

 Vad är det som gör ditt jobb så roligt?

-Jag uppskattar framförallt att ingen dag är den andra lik och att arbetet är väldigt brett och spänner över många legala områden. Jag trivs också med att vara en tydlig del av affären och inte bara en klassisk jurist.

 Vad gjorde du innan du kom till Tele2. Visste du redan under utbildningen att du ville jobba med affärsjuridik?

-Efter min juristutbildning hade jag ingen riktig plan och började som många andra med att sitta ting. Av en händelse fick jag arbeta med telekomrelaterade frågor och tyckte direkt att det var väldigt spännande. Mitt nästa jobb var på Post- och telestyrelsen.

Telekombranschen är oerhört snabbrörlig. Kan du ge något exempel på hur det påverkar er som arbetar med juridik på Tele2?

Teknikutvecklingen leder till att nya produkter och tjänster hela tiden utvecklas, vilket i sin tur innebär att regelverket förändras. Roamingtjänster är ett bra exempel. För några år sedan var det fritt fram att sätta vilket pris som helst när kunder kopplade upp sig utomlands, men idag är det ett tydligt reglerat område. Där hjälper vi på juristavdelningen till att säkerställa att Tele2 agerar i enighet med gällande lagar.

Deltar i debatten om dataintegritet

Du syns och hörs också regelbundet i samhällsdebatten i och med ditt engagemang i dataintegritetsfrågan?

-Precis, integritetsfrågan har varit högt på vår agenda under många år och vi anser att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi inte lämnar ut känsliga uppgifter om deras kommunikationer hur som helst till olika myndigheter. Många tänker att det inte spelar så stor roll att myndigheter har tillgång till privat data eftersom de har rent mjöl i påsen, men ytterst är det en fråga om yttrandefrihet. Självklart ska brottsbekämpande myndigheter ha åtkomst till uppgifter som hjälper dem i deras arbete, men här ser vi att vi har ett viktigt arbete i att agera motvikt så att lagstiftaren och myndigheterna inte filar ner hela tröskeln till den personliga integriteten.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

-Jag är väldigt förtjust i god mat och är som allra gladast när jag har något gott på tallriken. Gärna på en bra tapas restaurang i Barcelona. Jag är också hängiven Djurgårds fan och för mig är det ett dubbelt nöje att gå på Tele2 Arena och titta på fotboll.