Tele2 Hack Day

Tele2 Hack Day

Den 7 april var det Hack Day på Tele2, och vi adepter var självklart där och hackade! Vi teamade upp med våra mentorer och antog oss ett projekt för Reach for Change, och Järvaskolan.

Reach for Change är en ideell organisation med en vision om att göra livet bättre för barn, och dem ville gå in och stötta Järvaskolan, som är under sin uppstart av verksamheten. Järvaskolan är en högstadieskola som kommer att starta till hösten, i ett område där många av eleverna har svårt att uppnå skolverkets krav. Deras ambition är att ge dessa elever det extra stöd de kan behöva och motivera dem till högre studier och gränslösa drömmar. Ett problem som Järvaskolan har sett i detta område är att elevernas föräldrar inte har samma möjlighet som föräldrar i andra bostadsorter att hjälpa sina barn. Järvaskolan vill därför stötta eleverna på andra sätt, bland annat genom att ta hjälp av personer från näringslivet, som till exempel ska kunna vara mentorer för eleverna, hålla föreläsningar, eller ordna studiebesök. Intresset från näringslivet har dessutom visas sig stort, och det visar sig vara väldigt många som vill vara med och hjälpa till.

Problemet som Järvaskolan nu står inför och som de nu behövde vår hjälp med var att skapa ett system, som kan koppla samman kontakterna från näringslivet på ett för eleverna givande sätt, och att underlätta för lärarna att få in dessa aktiviteter i undervisningen och i sin planering. Inte ett helt lätt problem att försöka angripa tyckte vi.. Men spännande! Och viktigt!

Och ta daaaa… efter en hel dags diskuterande, brainstormade, skissande, stress och kaffedrickande, så kunde vi tillslut presentera vår lösning inför juryn och dem andra deltagarna på mässan. Ett system med tre stycken vyer, en för eleverna, en för lärarna, och en för personer från näringslivet. System utgår ifrån det geniala koncept som Järvaskolan har skapat, som går ut på att varje elev ska göra en “Dröm karta”, där alla deras framtidsmål ska finnas representerade. Drömkartorna som eleverna skapar ska sedan matcha dem mot andra elever med liknande drömmar och presentera företag och personer inom deras intresseområden för dem. Företagen ska enkelt kunna gå in och registrerar sina kunskapsområden och vilka resurser dem vill bidra med, och lärarna ska kunna få upp relevanta resurser till de kurser som det kommer att hålla, utifrån innehåll och kursplaner.

För att vara ärlig var det lite av en lättnad när vi stod där och presenterade. När dagen var slut och det inte längre fanns någon mer tid för förbättring. Det känns som att det här projektet hade kunnat göras hur stort som helst, och jag hoppas att vår idé kan komma till användning för Järvaskolan i deras fortsatta arbete. Förutom att det var roligt att kunna hjälpa Järvaskolan, så kändes det kul att få känna av lite av arbetsklimatet på Tele2 och se våra mentorer lite mer in action.

Som en sista liten notis kanske jag borde nämna att vi lyckades kamma hem priset som publikens favoritidé! Måste erkänna att det va ganska kul faktiskt! 🙂