Utvecklingsmöjligheter

Utvecklingsmöjligheter

På Tele2 finns inga gränser för var din karriär kan ta dig. Därför finns det ingen typisk Tele2 karriär. Med rätt inställning och vilja kan du helt enkelt gå hur långt som helst. Hos oss ligger din framtid i dina egna händer. Vi tror på att när du växer och utvecklas, då växer Tele2 också. We challenge you. To challenge us!

På Tele2 strävar vi alltid efter att vara ett ”Great place to work”. För att utveckla våra stjärnor och ge dig rätt förutsättningar för att lyckas tycker vi att det är viktigt att fokusera på:

Ledarprogram – våra chefer på Tele2 har ett stort ansvar att utveckla individen och organisationen. Genom en gemensam plattform för ledarskap kopplat till våra värderingar skapas förutsättningar för Tele2s fortsatta framgång.

Future Leaders Program – vi satsar på ett ledarprogram för att möjliggöra och utveckla dig som satsar på en framtid som chef inom Tele2.

Sales Academy – Målet på Tele2 är att ha Sveriges bästa säljkår. Detta skapar vi bland annat genom Tele2 Sales Academy som är ett samarbete med Mercuri International. Beroende på vilken typ av försäljning du arbetar med skräddarsys din utbildning för att optimera din försäljning och utveckling.

Specialistprogrammet – Målet med programmet är att fokusera på personlig utveckling för dig som specialist. Genom effektiva arbetssätt, kännedom om processer och flöden samt goda samarbeten i enlighet med Tele2s värderingar bidrar specialistprogrammet till att vi på Tele2 når våra affärsmål.

Aspirantprogram Tele2 Butikerna: Ger dig som blivande butikschef inom Tele2 Butikerna inblick i vad butikschefsrollen innebär. Programmet har som mål att ge dig både teoretiska kunskaper, konkreta verktyg, modeller för ledarskap och en grund för personlig trygghet. Det handlar också om att skapa inspiration, motivation och självförtroende inför framtida ledarskap.

MyVoice – Varje år genomför vi en temperaturmätning internt som vi kallar för MyVoice. Och det är precis vad det handlar om- att göra din röst hörd. Genom feedback från alla våra medarbetare har vi möjligheten att bli en ännu bättre arbetsgivare. Syftet till MyVoice är helt enkelt att säkerställa att Tele2 är ett “Great place to work”.

Performance Management – På Tele2 satsar vi på Individuella utvecklingsplaner som följs upp kvartalsvis. Performance Management processen är en viktig del av ledarskapet och för att styra verksamheten. Kontinuerliga dialoger under hela året kopplar samman företagets mål och värderingar med individuella mål-och utvecklingsplaner.

Talent management – Innebär att vi identifierar och utvecklar våra topptalanger. Vi tycker att det är viktigt att våra medarbetare känner sig utmanade i sina roller och därför har vi som mål på att vi ska ha en intern rörlighet på minst 31 %. Just nu är den siffran mycket högre och många av våra talanger får nya utmaningar i andra delar av organisationen. När våra medarbetare växer- då växer Tele2 också.

Jämställdhet – Tele2 är en arbetsgivare där jämställdhetsfrågan är central. Vår svenska ledningsgrupp är exempelvis helt jämställd. Vi har en stark vilja och tydlig målsättning att öka andelen kvinnliga chefer inom IT/teknik. Därför gör vi insatser i olika forum och medverkar på väl utvalda event för komma närmare vårt mål.

Mångfald – vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och därför är det viktigt att vi alltid strävar efter olika erfarenheter och bakgrunder.

Om du lockas av att utvecklas tillsammans med oss så lär känna några av våra medarbetare via vår karriärblogg. Eller varför inte läsa mer om vilka spännande jobb vi har lediga just nu?