Vår integritetshållning

Oavsett om du är kund som privatperson eller som företagare så grundar sig ditt val av operatör i ett uttryckt förtroende – att värna det förtroendet är för oss ledstjärnan i allt vi gör – också på integritet- och dataskyddsområdet.

Frågor om integritet och dataskydd och hur vi som operatör ska värna den informationen om dig som kund blir allt mer komplexa och viktiga i takt med att mobiltelefonerna och tjänsterna vi tillhandahåller i våra nät blivit allt mer navet i vardagen för många. I takt med den utvecklingen känner också allt fler ibland en oro, men framförallt en nyfikenhet, kring hur informationen om dem hanteras.

Vi tror starkt på att vara helt transparenta gentemot dig som kund och att alltid säga precis som det är kring hur personlig information om dig kommer hanteras, och hur vi resonerar när vi tar ställning i frågor om integritet- och dataskyddsfrågor. Därför är vi angelägna att alltid informera om ställningstaganden och hanteringen av integritetsfrågor i alla sammanhang: i massmedier, i sociala medier och i direktkontakter med dig som kund. Det är också därför som vi har samlat information på den här sidan, för att du ska förstå våra beslut och känna dig trygg med hur vi hanterar frågorna.

Utvecklingen inom mobil telekommunikation innebär helt nya förutsättningar för såväl myndigheters som bolags ansvar för integritets- och dataskyddsfrågor. Datatrafiken i svenska mobilnäten fortsätter öka, och samtidigt är Sverige ett av de länder i världen där flest andel av mobilanvändarna har någon typ av smartphone. Där en äldre typs mobiltelefon användes i huvudsak för samtal och skickande av sms så innehåller en modern smartphone i dag ofta tusentals fotografier, information om betalningsvanor, surfvanor och gps-platsinformation. Detta är information som naturligtvis är synnerligen integritetskänslig för alla våra kunder. I takt med ökad debatt på området har vi också sett ett större intresse från våra kunder om mer information på området – i och med lanseringen av den här integritets- och dataskyddssektionen har vi försökt möta det önskemålet.

För oss är det egentligen vår hållning inte så komplicerad – enkelt kan den sammanfattas i fyra viktiga punkter:

  • Vi hanterar dig och alla uppgifter kring dig med stor respekt, sekretess och varsamhet och tänker ständigt riskmedvetet kring hur vi kan skydda din integritet i hur vi utformar våra tjänster och system
  • Vi bistår alltid myndigheter när lagen ger myndigheter stöd i att få uppgifter om dig som kund – men vi tvekar inte att granska förfrågningar och säga nej när vi bedömer att lagkraven inte är uppfyllda. Vi har aldrig, och kommer aldrig, ge staten eller statliga myndigheter direktaccess till våra servrar och kundsystem.
  • Vi reglerar inte hur du använder de tjänster du köper från oss – det inkluderar att vi inte tycker att det är upp till oss att ha synpunkter på vilka appar du använder
  • Vi för din talan i samhällsdebatten – du ska inte behöva vara en vakthund för din egen integritet. Därför är vi aktiva i debatter som har bäring på våra förutsättningar att skydda din integritet

Själva grunden till vårt engagemang i integritet- och dataskyddsfrågorna kommer från vår respekt för dig som kund och det fötroende du har lagt hos oss som operatör. Det är ett förtroende som är svårt att vinna, men lätt att förlora och inget vi tar för givet.