Pressmeddelanden & Tele2 kommenterar

Åter normal funktionalitet i Tele2s nät

Den driftstörning som drabbat Tele2s telefonitjänster har lokaliserats till den utrustning som hanterar röstsamtal till och från andra operatörer. Under eftermiddagen har vi slutfört uppgradering av påverkad utrustning. Tele2s kunder har som en följd av detta återfått normal funktionalitet.

Toshiba outsourcar IT-tjänster till Tele2

Toshiba Tec Nordic AB outsourcar sina IT-tjänster som exempelvis hybrida molntjänster, IT-arbetsplats och nätverk som tjänst till Tele2. Toshiba och Tele2 har sedan tidigare ett samarbete men med det nya avtalet blir Tele2 nu helhetsleverantör av IT-tjänster.