AB Verner Andersson har valt Tele2 som ny kabelTV-operatör

Tele2 Sverige AB har idag tecknat avtal med AB Verner Andersson. Överenskommelsen innebär att Tele2 ska leverera Kabel-TV till huvuddelen av fastigheterna i Västerås och Eskilstuna fr o m oktober/november 2001. Totalt omfattar avtalet 910 hushåll.

 
För mer information, vänligen kontakta: Tele2 Mediaservice, 08-5626 4626
 
Tele2 AB, (tidigare NetCom AB), som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango, Comviq och Q-GSM till över 12,9 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger, tillsammans med MTG, Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnet TLTO.