Miljö och hållbarhet

Tele2s miljöpolicy är ett styrdokument med målet att minimera miljöpåverkan genom efterlämnande av minsta möjliga ekologiska fotavtryck och har försiktighetsprincipen som utgångspunkt.