Finansiell information

Tele2 Sverige AB ingår i den europeiska telekomoperatören Tele2 AB. Tele2 AB är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996.