Tele2 blir Nordens första klimatneutrala telekombolag

Som första telekombolag i Norden och Baltikum är Tele2 nu klimatneutrala i sin egen verksamhet på alla marknader där vi är verksamma. Detta är ett resultat av långsiktiga insatser i både Sverige och Baltikum. Nu har vårt arbete inletts med att bli först med klimatneutralitet genom hela …

Miljö och hållbarhet

Tele2s miljöpolicy är ett styrdokument med målet att minimera miljöpåverkan genom efterlämnande av minsta möjliga ekologiska fotavtryck och har försiktighetsprincipen som utgångspunkt.