Våra värderingar

På Tele2 arbetar vi stenhårt för att nå våra mål. Den snabba takten inom telekommarknaden och Tele2 gör att det är nödvändigt med en gemensam värdegrund.