Bättre och mer lättanvända täckningskartor hos Tele2

Mer lättanvända, korrekta och jämförbara täckningskartor och gemensam syn kring vad som är bra täckning är några av nyheterna i den rapport som i dag offentliggjordes av Post- och Telestyrelsen (PTS) som i dag håller marknadsdag i Stockholm. Thomas Ekman, VD Tele2 Sverige, kommenterar rapporten och branschöverenskommelsen.

– Överenskommelsen är ett stort framsteg som innebär att svenska mobilkunder får bättre underlag för beslut när man ska välja operatör och det som är bra för våra kunder är bra för oss som operatör, säger Thomas Ekman, vd på tele2 Sverige.

Under hösten 2013 har PTS i samarbete med Konsumentverket på uppdrag av regeringen arbetat nära de stora svenska mobiloperatörerna Tele2, Telia, Telenor, Tre och Net1 för att nå en branschöverenskommelse som inte bara innefattar täckningskartor men också annan typ av täckningsinformation. De nya kartorna ska vara både lättare att förstå och använda och dessutom vara mer korrekta. Överenskommelsen i sin helhet gäller från och med den 1 januari 2015.

– Bättre täckningskartor och information har blivit allt viktigare i takt med enorma utbredningen i användning av mobilt bredband, surfplattor och smarta telefoner. Dessutom bygger vi ut vårt mobilnät med fokus på glesbygden till 2016 för bättre täckning och en bättre surfupplevelse  – därför kommer satsningen helt rätt i tiden som vi ser det, säger Thomas Ekman, vd på Tele2 Sverige.

Enligt PTS individundersökning 2013 ansåg 89 % av tillfrågade svenskar att mobiltäckningen är ok, bra eller mycket bra – men svenska mobiloperatörers täckningskartor och täckningsinformation har under 2013 varit ifrågasatta avseende både korrekthet och användarvänlighet, något som dagens branschöverenskommelse ska åtgärda.

Hela rapporten som PTS och Konsumentverket presenterade i dag finns för nedladdning på länk här.

För mer information:
Malin Livhage, presschef Tele2, 070-426 45 16

Fakta – branschöverenskommelsen i korthet:

  • Överenskommelsen gäller fr.o.m. 1 jan 2015 och omfattar operatörerna Tele2, Telia, Telenor, Tre och Net1
  • En svensk standard för beräkningar av täckning har införts
  • Gemensam täckningsinformation till konsument
  • Täckning redovisas i tre nivåer av signalstyrka
  • Datahastigheter kommer att anges i intervaller