Deloitte väljer Tele2 Business för telefoni och en molnbaserad växellösning

Deloitte har gett Tele2 fortsatt förtroende att leverera fast och mobil telefoni och samtidigt växer den nya affären genom att Tele2 även ska leverera en molnbaserad växellösning med totalt 1 280 anknytningar, som ger medarbetarna en mer lättillgänglig och flexibel telefonmiljö. Avtalet är skrivet på 12 månader med en option på förlängning och har ett värde av 4,4 miljoner kronor.

Deloitte AB är DTTLs (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) medlemsfirma i Sverige och erbjuder revision, redovisning och skatterådgivning. Bolaget erbjuder även tjänster inom företagsutveckling, business consulting, riskhantering och rådgivning vid köp eller försäljning av företag.

Tele2 Business har varit Deloittes leverantör av mobil och fast telefoni sedan 2008, nu förlängs det avtalet och samarbetet utökas genom att Deloitte väljer Tele2 Business som leverantör även av växellösning. Den molnbaserade växellösningen, Tele2 Växel, kommer att omfatta totalt 1 280 anknytningar. Att växeln är molnbaserad skapar en mer flexibel och lättillgänglig arbetsplats för Deloittes medarbetare och innebär att Deloitte slipper äga utrustningen själva och i stället enbart betalar för de tjänster som de använder.

– Vi har ett gott samarbete med Tele2 sedan en lång tid tillbaka. De har varit lyhörda avseende våra behov av telefonilösningar och tagit stor hänsyn till våra önskemål och de presenterade en växellösning som bygger på en beprövad och stabil plattform, vilket varit avgörande i vårt val, säger Lars Leonardsson, IT-chef på Deloitte.

Med den nya molnbaserade växellösningen får Deloittes medarbetare direkt tillgång till värdefulla och viktiga tjänster, så som företagskatalogen, möjlighet till hänvisning och att se status på sina kollegor, direkt i den tillhörande mobilapplikationen.

– Vi vet att Deloitte, som en av de ledande revisionsbyråerna, ställer höga krav på kvalitet och flexibilitet och vi är stolta över att leverera lösningar som gör arbetsdagen enklare för Deloittes alla medarbetare. De har valt en kostnadseffektiv lösning som kommer att göra skillnad på både kort och lång sikt, säger Anders Långsved, chef för Tele2 Business.

För mer information samt kontakt med Anders Långsved, vänligen kontakta:

  • Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 40 06