Få mobilanvändare har koll på dataförbrukningen

Idag har sju av tio svenskar en smartphone och 43 procent använder den dagligen för att surfa. Men det är få svenskar som har koll på hur mycket data de använder.

En Sifo-undersökning från Tele2 visar att åtta av tio svenskar inte känner till hur mycket data de faktiskt gör av med.

Mängden mobildata som används har ökat kraftigt i takt med att försäljningen av smartphones ökar och applikationerna blir alltmer avancerade. Men det råder stor osäkerhet hos svenskarna hur mycket data användningen av vanliga applikationer såsom surf, lyssna på musik eller se på video faktiskt kräver. I en ny Sifo-undersökning uppger åtta av tio respondenter att det inte vet hur mycket data de vanligaste funktionerna använder.

– För att hjälpa kunderna erbjuder vi en surfuträknare på tele2.se som gör det lättare för konsumenter att överblicka sin dataförbrukning. Våra kunder får också ett sms samma sekund som de gjort slut på datavolymen i sitt abonnemang. Genom att svara kan de köpa till en engångspaket som räcker månaden ut, säger Samuel Skott, ansvarig för Tele2 Privat.

Surfuträknaren hittas på http://www.tele2.se/mobilabonnemang/mobilsurf.html

Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Tele2. 1032 svenskar har deltagit.