Få svenskar känner till eller har kunskap om 4G

Trots att 4G-nätet nu når 99 procent av svenskarna vet sex av tio inte vad 4G är. Ytterligare 18 procent av svenskarna känner till 4G men inte vad det innebär. Operatörerna måste bli bättre på att förklara tjänsten och låta konsumenterna uppleva 4G.

En ny Sifoundersökning från Tele2 visar att sex av tio svenskar inte känner till 4G. Främst är det kvinnor och äldre som har låg kunskap. Till exempel är det hela 71 procent av kvinnorna som inte vet vad 4G innebär.

För att få fler svenskar att gå över till 4G måste operatörerna höja kunskapsnivån och på ett tydligt och enkelt sätt visa användarnyttan.

– Ett sätt är att låta konsumenterna uppleva 4G utan att känna att de binder upp sig. Vi har exempelvis lanserat en provkörningsperiod där konsumenterna kan testa en 4G-mobil, är de inte nöjda kan de återlämna både abonnemang och mobil, säger Samuel Skott, ansvarig Tele2 Privat.

Bland de svenskar som känner till 4G är däremot intresset stort – hela 43 procent har eller planerar att gå över till 4G.

Undersökningen har gjorts av Sifo på uppdrag av Tele2 under mars och april. Totalt har 1036 respondenter deltagit i undersökningen.