Finansiell information

Tele2 Sverige AB ingår i den europeiska telekomoperatören Tele2 AB. Tele2 AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996.

Har du frågor till Tele2 AB, inklusive frågor gällande finansiell information så ska du kontakta Tele2 AB.