Fotomodeller marknadsför Tele2s Internetpaket

– Konceptet med olika yrkesgrupper som intygar hur lätt det är att installera Connect2Internet har varit framgångsrikt, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på Tele2. Liksom de tidigare kampanjerna är den har kampanjen dubbelbottnad. Vi har använt representanter för yrkesgrupper som fördomsfulla ibland uppfattar som mindre intelligenta. Men genom att det är riktiga dörrvakter, boxare och fotomodeller som ställer upp inser den som tänker efter en gång till att de, med glimten i ögat, i själva verket driver med fördomarna.

 
Fyra internationellt erkända svenska fotomodeller Viktoria Silvstedt, Catherine Hardenborg, Mini Andén och Maria Grettve medverkar i kampanjen med omdömen som ”Kanonlätt”, ”En struntsak” och ”Rena barnleken” om hur det är att installera Connect2Internet.
 
Tele2 är Sveriges största Internetleverantör med ungefär halva marknaden för uppringd Internet. Vid årsskiftet hade Tele2 263 000 Internetkunder. Under 1997, när bl a kampanjerna med dörrvakter och boxare gick, ökade antalet Connect2Internet-kunder med 159 procent.
 
Kampanjbilderna på modellerna finns på Internet på: www.tele2.se/kampanj
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.