Historisk första mobilmast i Romme Alpin ger täckning för samtal och 4G-mobilsurf

Nu förser Tele2 Romme Alpin med en permanent lösning för mobilnätet i och med att området fått sin första riktiga mobilmast rest. 2G (röstsamtal), 3G (röstsamtal och mobilsurf) och 4G (mobilsurf i högsta hastighet) kommer att vara tillgängligt för alla skidåkare oavsett operatör med start i oktobers slut.

– Det känns fantastiskt att den här historiska första masten i Romme nu är på plats. Besökare, anställda och boende i Rommetrakten kan se fram emot bättre täckning för röstsamtal och ökad kapacitet och hastighet för mobilsurf, vilket särskilt kommer att gör nytta under den besöksintensiva skidsäsongen som väntar, säger Björn Lindberg, nät- och täckningsexpert på Tele2 Sverige.

Mobilmasten – som delmonterades i dalen för att sedan transporteras med helikopter till basstationen där den restes den 30:e september – är cirka 40 meter högt och rymmer utrustning som ger täckning för både röstsamtal och mobilsurf till hela Romme Alpin med omnejd. Masten är ännu inte tagen i bruk men väntas bli aktiv under oktobers slut, i god tid före första snön.

– Det här är följden av ett mycket bra samarbete med Romme Alpin. Vi samarbetar som mobiloperatörer kring nätinfrastruktur så att våra konkurrenters kunder också kan få bättre täckning genom den här nya mobilmasten med tiden. Den bättre täckningen och högre mobilsurfhastigheterna kommer alltså glädja fler än bara Tele2s kunder, säger Björn Lindberg, nät- och täckningsexpert på Tele2 Sverige.

Tele2 Sverige bygger mobilnät i samarbete med Telenor på teknikerna 2G och 4G genom det gemensamma nätbolaget Net4Mobility och 3G i samarbete med Telia genom nätbolaget SUNAB. Genom samarbeten på nätinfrastrukturområdet skonas naturen från parallella utbyggnader i lång utsträckning samtidigt som mobilnätsutbyggnad kan ske kostnadseffektivt vilket är bra både för mobiloperatörerna och konsumenterna. Sedan konkurrerar operatörerna om slutkunderna kring sina produkter och tjänster.

Pressbild på Björn Lindberg finns på länk:
http://newsroom.tele2.se/download.php?file=http://newsroom.tele2.se/wp-content/uploads/2013/10/Tele2-Sverige-Master-007.jpg

Bifogade foton på den nya masten kan användas för fri publicering, men vänligen uppge (Foto: Tele2 Sverige)

För mer information, samt kontakt med Björn Lindberg:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 40 06