Mänsklig faktor bakom driftstörning 23 februari enligt Tele2s utredning till PTS

Måndagen den 23 februari gjorde ett tekniskt fel att Tele2s kunder kunde ha stora svårigheter att både ringa och surfa i stora delar av landet. Nu visar Tele2s incidentutredning, som inlämnats till Post- och telestyrelsen (PTS), att den mänskliga faktorn låg bakom felet.

Driftstörningarna  den 23:e februari var avhjälpta för röstsamtal vid lunchtid cirka 12.00 och för mobildata- och växeltjänster cirka 14.00.

Redan samma dag som felet inträffade kunde Tele2 konstatera att driftstörningarna kunde härledas till ett tekniskt fel i en avancerad routerhårdvara. Nu, efter mer ingående teknisk felsökning och utredning kan Tele2 konstatera att driftstörningen skedde till följd av en felkonfiguration, att den så kallade mänskliga faktorn var skälet till det inträffade felet. Slutsatserna av utredningsarbetet har rapporterats till PTS i en incidentrapport.

– Vi har mycket hög säkerhetsstandard i form av både redundans och rutiner, men den mänskliga faktorn är alltid en utmaning, vilket den här incidenten visade. Nu har vi därför sett över våra rutiner och processer på området för att det inträffade inte skall ske igen, säger Tele2s Presschef Oliver Carrà.

Driftstörningens kundpåverkan innebar att såväl privat- som företagskunder kunde ha svårigheter att både använda mobildatatjänster och ringa röstsamtal. Driftstörningen innebar också att företagskunder med växeltjänster upplevde stora besvär under delar av dagen.

– Vi ser mycket allvarligt på den inträffade driftstörningen den 23:e februari. I utredningen av felorsaken har vi haft nära kontakter med PTS och Telia samt Telenor, som vi samarbetar med kring nät och som också påverkades av driftstörningen, säger Tele2s Presschef Oliver Carrà.

För mer information:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 40 06.