Med anledning av det rådande läget på Filippinerna

Med anledning av det rådande läget på Filippinerna har kunder till Tele2 och Comviq som befinner sig i landet erhållit ett sms som informerar dem om att de under november månad, kostnadsfritt kan ringa och skicka sms inom Filippinerna och hem till Sverige.

De har även uppmanats att ringa hem, vidare har de erhållit kontaktuppgifter till Utrikesdepartementet.

Malin Livhage
Presschef