Miljöglas – bra för miljön, men inte för mobiltäckning inomhus

Miljöglas som allt fler fastigheter  utrustas med är bra för miljön men dåliga för mobiltäckningen inomhus. Metallfilmer i glaset stänger ute radiovågorna som ger mobiltäckning. Tele2s nätexpert Björn Lindberg kommenterar och förklarar hur något som är så bra på ett vis kan vara så dåligt på ett annat.

Tele2-Sverige-Master-007-233x350Branschtidningen Byggindustrin har nyligen publicerat en utförlig artikel (4/11) som problematiserar utvecklingen att de senaste årens nyproducerade miljövänliga fastigheter använder miljöglas som stänger ute de radiosignaler som ger mobiltäckning. Artikeln har fått bred spridning och plockats upp av bland andra TT som kan läsas i Svenska Dagbladet exempelvis. Den faktiska mottagna täckningen för en konsument som använder en mobiltelefon, en surfplatta eller annan så kallad terminal påverkas av många saker, varav några är:

  • Belastning i förhållande till kapacitet i den basstation – alltså mobilantenn enkelt sagt – som användaren är uppkopplad mot
  • Om inomhus: väggar och taks tjocklek, byggmaterial, fönsterfilmer som i fallet med de rapporterade miljöglasen
  • Omgivningen såsom berg och dalar, kraftig vegetation eller om man befinner sig i eller vid andra byggnader
  • Olika enheter kan bara koppla upp på vissa frekvensband. Här spelar också mjukvaruversion in

Emedan den här typen av energieffektiva fönster förvisso är bra för miljön så ställer de till det mycket för oss som mobiloperatör. De radiovågor som ger mobiltäckning inomhus blockeras av de mycket, mycket tunna lager av metaller som den här typen av glas innehåller, bland annat av silver och bly.

– Att byggbranschen tar miljöansvar är såklart bra, men för oss är utvecklingen problematisk. Givet att olika fastigheter har så olika material och tjocklek i väggar och tak så har fastigheters fönster varit vår smala väg in för mobiltäckning som vi kunnat räkna med. Med den här utvecklingen blir det allt svårare för oss, konstaterar Björn Lindberg, nät- och täckningsansvarig på Tele2 Sverige.

/ Oliver Carrà, presschef, 070 426 40 06.