Mobilbranschen måste involveras tidigare i kommuners stadsutveckling

Mobilnät tas för givet när städer växer i stället för att behandlas som annan strategisk infrastruktur i plan- och exploateringsprocessen. Nu har Tele2s VD Thomas Ekman och Samuel Skott, Chef för Tele2 Privat, skrivit ett brev till Stockholms stad för att lyfta frågan och inleda en dialog om hur man kan säkerställa mobiltäckning i världsklass i nya stadsdelar och bostadsområden redan från inflyttningsdatum.

SVTs regionala nyheter ABC (24/11) och lokaltidningen Direktpress Stockholm (23/11) har rapporterat om brevet.

Tele2s Samuel Skott och Björn Lindberg har också lyft frågan i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle (v.49 2013) både pappersupplagan samt på webben. Svenska byggbranschens branschtidning Byggindustrin har också i sin tidning (v.49) en artikel om Tele2s utspel om behovet av involvera branschen tidigare i exploateringsfasen. I artikeln i papperstidningen, tillgänglig för prenumeranter på tidningen, intervjuas Tele2s Samuel Skott.

Samuel Skott Affärsområdeschef Tele2 Privatmarknad.
Affärsområdeschef Tele2 Privat.

– Kommuner måste inse att mobiltäckning är strategisk infrastruktur och lika viktigt att planera in som el, värme och vatten. I dag tas mobiltäckning för givet men det är oerhört svårt och dyrt att åtgärda i efterhand, säger Samuel Skott, chef för Tele 2 Privat, till Direktpress och föreslår att Stockholms stad och andra kommuner borde ha en nätchef med samlat ansvar och mandat för mobiltäckningsfrågan när nya stadsdelar planeras.

– Den här frågan är större än Stockholm. Bilden är densamma i nära nog hela landet. Vi tror verkligen det finns stora värden i att det offentliga börjar beakta mobil nätinfrastruktur för vad det är, strategisk infrastruktur som är väldigt viktig för både privatpersoner och företag, säger Samuel Skott.

Joakim Larsson (M), borgarråd med ansvar för Exploateringsnämnden i Stockholms stad, säger till SVT ABC (24/11) att man kommer att bjuda in operatörsbranschen för ett dialogmöte om hur man säkerställer bra mobiltäckning tidigt i nya stadsdelar, inte minst områden där fastigheterna också har hög miljö- och energistandard.

/ Oliver Carrà, presschef. 070-4264006