Nu blir det möjligt att tala i GSM-telefon i tunnelbanan

Nätet i tunnelbanan skall successivt byggas ut och tas i drift under två år. Arbetet inleds redan i höst. Ambitionen är att den första stationen, sannolikt T-centralen, skall vara klar innan årsskiftet. Därefter kommer 3-4 stationer i månaden att få GSM-täckning. När arbetet är avslutat om två år kommer samtliga 50 stationer under jord att ha GSM-täckning.

 
GSM-täckningen åstadkoms med hjälp av s k läckande antenner i tunnlarna. Lösningen innebär att det kommer att gå att använda sin GSM-telefon både på stationerna och i tunnlarna.
 
Den gemensamma utbyggnaden innebär att tunnelbaneresenärerna får möjlighet att använda sina GSM-telefoner samtidigt oavsett vilken av operatörerna man är kund hos.
 
För ytterligare information kontakta
 
NetCom Mediaservice 08-56264626 (dygnet runt)