Nytt stort bredbandsavtal för Tele2 i Halmstad

Halmstads Fastighets AB (HFAB) har via sitt dotterbolag Nissamedia AB tecknat avtal med Tele2 AB (Tele2) om erbjudande av fast Internetuppkoppling samt förbättrat TV-utbud. Fastighetsbolaget har ca 8 600 lägenheter. Bredbandsutbyggnaden beräknas vara klar senast i januari 2002.

 
Genom avtalet med Tele2 kommer ca 5 500 av HFAB:s hyresgäster att erbjudas en fast Internetuppkoppling. Den Internettjänst som hyresgästerna erbjuds är tillgång till Internet med överföringshastigheter på upp till 512 Kbit/sekund och att användarna slipper uppkopplingstiden och inte betalar någon samtalsdebitering. En annan fördel med Internetanslutning över KabelTV-nätet jämfört med modemuppkoppling är att man inte blockerar telefonen när man är ansluten till Internet.
 
Tele2 har, genom sitt dotterbolag Halmstads Kabelvision AB, sedan 1992 distribuerat olika TV-kanaler från skilda programbolag i Nissanmedias kabelnät till ca 12 000 hushåll, varav 8 600 HFAB-lägenheter. From 1 februari får HFAB:s hyresgäster tillgång till det förbättrade TV-utbudet.
 
PÅ HFAB:s hemsida (www.hfab.se) lämnas information om vilka bostadsområden som får möjlighet till fast Internet-uppkoppling via Tele2.
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Tele2 Mediaservice, telefon 08-5626 4626 (dygnet runt)
Dan Stenberg, Halmstads Fastighets AB, Tel 035 – 13 83 42
e-post dan.stenberg@hfab.se
 
NetCom, som bildades 1993, är ett ledande alternativt pan-europeiskt telekommunikationsföretag som verkar inom mobila GSM-tjänster, publik tele- och datakommunikation samt Internet under varumärkena Tele2, Tango, Comviq, Baltkom GSM och Q-GSM till elva miljoner kunder i 20 länder. NetCom driver även Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, Optimal Telecom, 3C Communications, som säljer telefoni- och Internettjänster över telefonautomater och Internetterminaler samt Transac, ett bolag för databehandling av bl a korttransaktioner och fakturor, C3, förutbetalda telefonkort för fast telefoni, och Intellinet, en fast telefonitjänst med ”lägsta-pris-garanti”. Koncernen erbjuder även kabelTV-tjänster i Sverige, Estland och Litauen under varumärkena Kabelvision, Tele2 och C-Gates och Internetportalen Everyday.com, som är ett joint venture med Modern Times Group. NetCom är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna NCOMA och NCOMB samt på Nasdaq under symbolerna NECSA och NECSB.