Oförändrade priser på mobildatapaket utanför EU för Tele2 och Comviqs kunder trots momspålägg efter årsskiftet

Ett EU-direktiv och efterföljande riksdagsbeslut ålägger svenska mobiloperatörer att från och med den 1 januari 2015 betala 25 procent moms på kunders användning av mobiltelefonitjänster utanför EU. Flera operatörer höjer därför nu sina slutpriser för alla roamingtjänster utanför EU – men Tele2 Sverige AB har beslutat att låta priserna på mobildatapaket ligga stilla trots momskravet.

Tele2 Sverige äger varumärkena Tele2 och Comviq varför beslutet påverkar såväl privat- som företagskunder inom båda varumärkena. På röstsamtal höjs priset utanför från och med den 1 januari utanför EU med 25 procent, men priserna på mobildatapaket/mobilsurf utanför EU är oförändrat.

– Länge har svenska mobilkonsumenter knappt vågat använda mobilsurf utomlands av oro för höga priser och krångliga villkor. När vi nu har sett ett trendbrott där allt fler vågar och vill surfa när de är utomlands skulle det sända helt fel signaler om vi höjde priset på våra datapaket säger Samuel Skott, chef för affärs- och produktutveckling Tele2 Sverige som äger varumärkena Tele2 och Comviq.

Rörlig mobildata kommer kosta mer efter momspålägget, men den stora lejonparten av kunderna köper numer mobildatapaket genom sms-köp, då det ger kostnadskontroll utan avkall på flexibilitet. Med mobildata menas mobilsurf och datatjänster, exempelvis används data när kunder läser sin mail, använder GPS-program, skickar foton eller använder appar så som instagram, facebook med mera.

Marginalen på röstsamtal är mindre varför Tele2 Sverige valt att höja priset i nivå med momshöjningen där och i stället lämna priserna på mobildatapaket vara oförändrat, då det är det svenska mobilkonsumenter tycker är viktigast och upplever som dyrast och svårast att ha kostnadskontroll på.

– Vi tar den intäktsminskningen själva i stället för att höja priserna för våra kunder. Om våra kunder känner att de dels har koll på kostnaden och dels att våra tjänster är prisvärda när de är utomlands kommer de också våga och vilja nyttja dem mer. Det gynnar våra kunder och därigenom oss som operatör långsiktigt, säger Samuel Skott.

Information finns på tele2.se och comviq.se och i kommande dagar även exempelvis i sociala medier för att informera kunder. Kunder som reser utomlands får även fortsatt information per sms om aktuella priser för användning av mobiltjänster utomlands, oavsett om det är i EU-land eller i land utanför EU.

Bland andra Dagens Nyheter och Sveriges Radios Ekonyheter har under helgen rapporterat om de väntade prishöjningarna.

Mer information om lagändringen som ligger till grund för beslutet besök riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/SkU31/

För mer information:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 0704264006.