PC fortsätter att dominera på företagsmarknaden

PC är favoritdatorn hos svenska chefer – och den stationära datorn har ännu inte ersatts av mer mobila alternativ. Det visar Tele2 Business Företagarpanel som har frågat 650 svenska chefer om deras jobbdatorer.

Sju av tio svenska chefer jobbar i en PC-miljö, inte ens en av tio jobbar på bara Mac. Och det styrkeförhållandet lär inte ändras inom de närmsta åren.

På frågan om vad svenska chefer kommer att satsa på vid nästa byte av datorer svarar 65 procent att de kommer att köpa PC. 17 procent uppger att de kommer att satsa på Mac-datorer. Av de chefer som just nu använder PC är det bara 3 procent som svarar att de skulle satsa på enbart Mac om de bytte dator. Av de som använder Mac uppger 92 procent att de skulle fortsätta med Mac om de köpte nya datorer.

Trots intåget av smartphones och surfplattor så fortsätter datorn att vara det viktigaste arbetsredskapet – och den stationära datorn står sig fortfarande i konkurrensen.

Hela 36 procent av cheferna säger att deras stationära dator är det viktigaste arbetsredskapet.

– Trenden går mot mobilitet både vad det gäller telefoni och datatrafik, genom smartphones och surfplattor. Därför är det ganska överraskande att det fortfarande är så pass många chefer som anger stationära datorer som sitt viktigaste arbetsverktyg. Jag tror att den bilden kommer att ändras ganska kraftigt de närmsta åren, säger Anders Långsved, ansvarig Tele2 Business.

Vilken typ av datorer använder ni?

  1. PC 70%
  2. Mac och PC 21%
  3. Mac 9%

Om ni skulle byta datorer, vad skulle ni helst köpa?

  1. PC 65%
  2. Mac och PC 18%
  3. Mac 17%

Vilket är ditt viktigaste arbetsverktyg?

  1. Bärbar dator 40%
  2. Stationär dator 36%
  3. Mobiltelefon 22%
  4. Surfplatta 2%

Om undersökningen

Tele2 Business Företagarpanel är genomförd i samarbete med undersökningsföretaget Easyresearch. Undersökningsresultatet är baserat på svar från 650 svenska chefer under maj oktober. Undersökningen genomfördes genom webbenkät