Postgirots kunder ringer gratis med Tele2

Alla Postgirots kunder som har tillgång till en tonvalstelefon kan använda självbetjäningstjänsten GiroTel. Kunden erbjuds bland annat saldobesked samt möjlighet att göra betalningar direkt från det egna postgirokontot via telefon. Tjänsten är tillgänglig alla dagar och öppen för både företagskunder och privatpersoner.

 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice 08 5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.