Rädsla för kostnader hindrar svenska chefer utomlands

Mer än varannan svensk chef undviker att svara i telefon och på mejl när de är utomlands på grund av oro för skenande mobilkostnader.

Det visar Tele2 Business Företagarpanel som har frågat 920 svenska chefer om hur de använder sina mobila enheter utomlands.

Hälften (50 procent) av Sveriges chefer har fler än 10 resdagar i jobbet varje år och många av dem går till utlandet. Men väl där hindras de i sitt arbete på grund av oro för att telefonräkningen ska blir för hög: 54 procent av cheferna säger att de oroar sig för höga kostnader utomlands och lika många går så långt så att de undviker att svara på samtal och mejl.

Trots oro för höga kostnader uppger tre av fem chefer (57 procent) att de på deras företag varken har policy eller regler för användandet av mobila enheter utomlands.

– Höga kostnader kopplade till användning av mobila enheter utomlands har alltid varit ett problem för både privatpersoner och företag. Den senaste trenden är att man paketerar data för användande. Det är ett bra sätt att både ha kontroll på kostnaderna och hålla dem låga, säger Anders Långsved, ansvarig Tele2 Business.

Undviker du att ta jobbsamtal/att läsa jobbmail under utlandsvistelse på grund av rädsla för höga kostnader/avgifter?

  • Ja: 55 procent
  • Nej: 41 procent

Oroar du dig för kostnader kopplade till användning av mobila enheter när du reser utomlands i jobbet?

  • Ja: 54 procent
  • Nej: 41 procent

Har ditt företag en policy eller regler kopplat till jobbsamtal/att läsa jobbmail under utlandsvistelse för att undvika höga kostnader/avgifter

  • Ja: 40 procent
  • Nej:57 procent