Säkerhet för barn och unga

Säkerhet för barn och unga

Att alla människor har lika värde och ska ha lika möjligheter är en av Tele2s grundläggande värderingar och del av the Tele2 Way i övertygelsen om att mångfald, både hos oss och hos våra leverantörer, är positivt för innovation, kundnytta och vår konkurrenskraft.

Mångfald ses som en hävstång för lönsamheten och som en tillgång för företaget. Därför ska alla medarbetare på Tele2 behandlas lika, utan hänsyn till kön, etnisk och nationell härkomst, religion, funktionshinder, sexuell läggning, utseendet i allmänhet, civilstånd, fackförbundstillhörighet, politisk tillhörighet och ålder, som framgår av våra riktlinjer för mångfald.

Leverantörer till Tele2

Inom Tele2 sätts individen i centrum och vi förväntar oss av våra leverantörer att de i likhet med Tele2 bedömer sina anställda och entreprenörer utifrån deras individuella förmåga att utföra sitt arbete och se personliga egenskaper och uppfattningar som ett verktyg och inte ett hinder.

Vi uppmuntrar även våra leverantörer till att inte bara följa gällande lagstiftning och regler i de länder där de gör affärer utan att de som Tele2 söker möjligheter att gå längre om det ger en positiv effekt och är kostnadseffektivt, dvs bra ur hållbarhetssynpunkt.

Tele2 i samhället

Våra tjänster ska också så långt möjligt bidra till ett mer inkluderande samhälle där varken var användaren befinner sig eller användarens personliga förutsättningar och egenskaper ska hindra ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Vi har valt att fokusera på vad vi kan göra för barn- och ungdomar.

Sponsring när vi kan ge mer än pengar

Sedan 2009 arbetar Tele2 med Reach for Change, en stiftelse som varje år identifierar och stöttar idéer och organisationer som gör det bättre för barn. Det kan vara en idrottsanläggning, en tankesmedja, en app eller något annat helt fantastiskt ingen ännu kommit på. Hjälpen sker med andra ord i två steg.

Som en av fem founding partners bidrar Tele2 med finansiella resurser, medieutrymme och marknadsföring. Dessutom coachas entreprenörerna av erfarna och affärsdrivna Tele2-medarbetare. På det sättet hjälper vi till att skapa hållbara verksamheter för social förändring och en bättre värld för barn. Reach for Change bygger, precis som Tele2, på idéen om att du genom passion, entreprenörsanda och en innovativ idé kan förbättra världen. 

Läs mer om Reach for Change här  Reach For Change

Ungas skuldsättning

Genom att mobilabonnemang ofta är det första större långsiktiga avtalet som en ung människa ingår har vi ett särskilt ansvar när det gäller skuldsättning. Genom ett samarbete med Kronofogdens förebyggande verksamhet och Telekområdgivarna har vi vänt skuldutvecklingen så att den minskar generellt men inte minst på fokusområdet ungas skulder.