Säkerhetsbrist i Tele2s röstbrevlåda är nu löst

Under fredagen den 22 mars uppmärksammades Tele2 på en säkerhetsbrist i röstbrevlådefunktionen som gjorde det möjligt för obehöriga att genom ”spoofing” nå andra abonnenters telefonsvarare. Problemet är nu löst för alla Tele2s privatkunder och dialoger förs tillsammans med vissa specifika företagskunder med mer komplexa lösningar, för att säkerställa att kunderna själva implementerar tillräckligt starka säkerhetslösningar gällande till exempel pin-kod. Tele2 har i dagsläget ingen kännedom om några fall där kunder har drabbats till följd av denna brist.

Kort inpå att felet uppmärksammades så åtgärdades bristen för majoriteten av Tele2s kunder. Vi har nu förbättrat säkerheten genom att implementera specifika åtgärder i våra röstbrevlådetjänster, däribland tvingande pin-kod för de som ringer in till sina röstbrevlådor från utlandet, då det är dessa nummer som potentiellt kunnat användas för intrångsförsök.

Vi på Tele2 ser mycket allvarligt på den brist vi uppmärksammades på idag och vi ser nu över våra rutiner för att förhindra att detta inträffar igen.

Tele2s presstjänst för media och journalister
+46 8 121 47 400