December 2001

November 2001

Oktober 2001

TurnIT och Tele2 sluter ramavtal

Tele2 Sverige AB har tecknat ramavtal med TurnIT. Överenskommelsen innebär att Tele2 har rätt att erbjuda fast och mobil telefoni samt datanättjänster till samtliga bolag inom TurnIT-koncernen. Tele2 är ensam leverantör av mobiltelefoni. För mer information, vänligen kontakta: Tele2 …

September 2001

KF och Tele2 sluter ramavtal

Tele2 Sverige AB har idag tecknat ramavtal med Kooperativa Förbundet, KF. Överenskommelsen innebär att Tele2 har rätt att erbjuda fast och mobil telefoni till enheter inom Konsumentkooperationen.   För mer information, vänligen kontakta: Tele2 Mediaservice, …

Augusti 2001

Juni 2001

Maj 2001

Mars 2001

Januari 2001