Skånemejerier väljer Tele2 för heltäckande kommunikationslösningar

Tele2 har tecknat ett avtal med Skånemejeriers hela svenska koncern om leverans av mobila och fasta operatörstjänster, mobil hårdvara samt datanätstjänster. Skånemejerier är ny kund hos Tele2 och avtalet är skrivet på 36 månader.

För Skånemejerier är kommunikationslösningar en central del av verksamheten. Både när det kommer till kontakt med mjölkbönderna, för säljare på fältet men också i den dagliga produktionen. Efter en omfattande upphandling har nu Skånemejerier valt Tele2 som leverantör av operatörstjänster för mobil och fast telefoni, samt hårdvara. Ett avtal om leverans av datanätstjänster har också slutits och implementeringen av dessa kommer att ske under 2016.

– Genom Tele2 har vi kunnat samla all vår telefoni hos en leverantör. Genom det blir vi mer flexibla och kan lättare tillgodose våra framtida behov. För oss är kommunikation en livsnerv i allt vi gör. Både i den kontakt vi har med våra bönder, anläggningar och med våra säljare, men framförallt med våra kunder, säger Alexander Svärd, inköpschef på Skånemejerier.

Operatörstjänsterna och terminalerna är redan implementerade och datanättjänsterna kommer att implementeras under 2016.

– Vi är väldigt glada över att Skånemejerier valde Tele2 som ny helhetsleverantör av kommunikationslösningar. De hade höga krav kring prestanda, pris och täckning i sin upphandling och sökte en leverantör som var villig att tillsammans dem skapa en kommunikationslösning som är optimerad för deras verksamhet. Vi är stolta över att valet föll på oss och vi ser med glädje fram emot samarbetet, säger Pernilla Nissler, försäljningsdirektör för företagsmarknaden Tele2 Sverige.

Skånemejerier är en av Sveriges största leverantörer av mejeriprodukter till dagligvaruhandel, industrier och storhushåll. Koncernen består av ett flertal olika varumärken och sysselsätter cirka 600 medarbetare direkt, men har också cirka 450 anslutna bönder som levererar mjölk till produktionsanläggningarna i Malmö och Kristianstad och Hjo.

För mer information samt kontakt med Pernilla Nissler, vänligen kontakta:

Malin Selander
Presschef Tele2 Sverige
Telefon: 070-426 40 06
Email: malin.selander@tele2.com