Stockholmskommuner väljer Tele2 Business

Österåkers kommun har tillsammans med Vaxholms Stad, Värmdö kommun och Sigtuna Kommun genomfört en upphandling av Kommunikation som tjänst. Valet föll på Tele2 Business som nu ska leverera växel, mobil och fast telefoni och mobilt bredband till kommunerna. Avtalet är skrivet över 36 månader med en möjlig förlängning på 12 månader.

I syfte att modernisera sina telekomlösningar och minska den interna administrationen gick kommunerna Österåker, Sigtuna, Värmdö och Vaxholm ut i en gemensam upphandling av Kommunikation som tjänst.
När det kom till operatörstjänster och växelfunktioner föll valet på Tele2. I avtalen mellan kommunerna och Tele2 ingår leverans av växellösning med tillhörande service och support. Dessutom ska Tele2 leverera cirka
4 500 anknytningar för fast och mobil telefoni med en tillhörande MEX-lösning. De fyra kommunerna har också upphandlat leverans av ett större antal mobila bredband.
– Svenska kommuner ställer höga krav på sina telekomlösningar och i upphandlingar mäts vi alltid på både pris och kvalitet. Därför är vi stolta över att vi har fått tilldelningsbeslutet från dessa fyra kommuner och vi ser fram emot att leverera moderna och flexibla lösningar som på bästa sätt stöttar deras verksamheter, säger Anders Långsved, chef för Tele2 Business.

För mer information samt kontakt med Anders Långsved, vänligen kontakta:
Malin Livhage, Presschef, Tele2 Sverige, tel: 070-426 45 16